Join today

KRITISK TENKNING 4

Dette kurset tar for seg den mest elementære delen av logikken, nemlig setningslogikk. Vi samles 5 ganger på Filosofen Pub. Samlingene blir også tilgjengelig på internett.
Write your awesome label here.
Meet the instructor

Ralph Henk Vaags

Ralph Henk Vaags is a professional philosopher. He has a Masters Degree in Philosophy from University of Oslo, a Master In Theology from University of Uppsala, and a PhD in Philosophy of Religion from University of Uppsala.

Ralph has been teaching philosophy for over 30 years at several institutions in Norway and abroad. He is also author of several articles and books in philosophy. 

Ralph enjoys teaching all levels.
Patrick Jones - Course author
Created with