Join today

VITENSKAP OG METODE

Gadamer

Hermeneutikk

Lakatos

Forskningsprogrammer

Pascal

Beslutninger
Dette er et innføringskurs i vitenskapsteori. Kurset inkluderer også grunnleggende argumentasjonsteori, litt logikk og beslutningsteori.
Created with