Ralph Henk Vaags

Takk for at du tok en titt innom her! Dette er min personlige nettside, som jeg også bruker i undervisning, foredrag, veiledning, filosofiske samtaler osv. Det gjør aktivitetene mine enklere å gjennomføre. Kursene som ligger her, holdes ved Kristiansand filosofikafé. (www.filosofikafeen.no)

Ta gjerne en titt videre. Kanskje finner du noe som interesserer deg.
LILLEKAFEEN

Vi starter med nye kurs i februar 2021

I februar starter vi en ny serie med foredrag/forelesninger på Lillekafeen. Hans Grelland og Ralph Henk Vaags vil forelese igjen. Hvilke tema vi skal ta for oss er ikke avklart ennå, men vil bli annonsert i løpet av januar.

Planen var å samles på FILOSOFEN BUP i Dronningensgate, Kristiansand sentrum. Vi må se dette litt an på grunn av den sterke økningen av smitte i Kristiansand. Uansett hvordan det blir med fysiske møter, vil kursene gå digitalt på internettet. Tradisjonen tro vil vi benytte mandagene.

Et kurs som allerede er klart, og som er et rent nettkurs, er Kritisk tenkning og religion. Kurset tar for seg de helt grunnleggende prinsippene for kritisk tenkning, og hvor du utfordres til å anvende dem på religion - spesielt på gudstro. Kurset bygger på boken med samme navn.
Write your awesome label here.

«Tidens gåte»

Den første store samlingen høsten 2021, etter nedstengningen, ble viet et krevende og interessant tema, nemlig tiden. Tiden er et fenomen som reiser dyptgående spørsmål. Er framtiden virkelig? Er fortiden virkelig? Hva kan Einsteins spesielle relativitetsteori fortelle oss om tiden?

Hans Grelland

Hans Grelland er både filosof og fysiker. Han har i lang tid arbeidet med filosofiske spørsmål innenfor fenomenologien. De mange som var møtt fram, fikk både historisk og filosofiske innsikter denne kvelden. Grelland er en kapasitet og det var mange som uttrykte at dette var en flott og interessant kveld på Kristiansand filosofikafé.

Filosofikafeen

Det var virkelig flott å se så mange til stede på Filosofikafeen. Vi er i gang igjen - også med «Lillekaféen». Hans Grelland vil også bidra på denne. Se under «To franske filosofer» for nærmere informasjon.

Hvor du finner oss

Kristiansand filosofikafé arrangerer hver høst og vår foredragsserier i filosofi. Fra våren 2022 holdes disse foredragene på FILOSOFEN PUB i Dronningensgate i Kristiansand sentrum. Disse foredragene holdes i tillegg til de store arrangementene på Aladdin kino.
Et filosofisk miljø

Eksistensfilosofi...

Eksistensfilosofi innebærer å gjøre det levde livet - det livet som du og jeg lever - til gjenstand for filosofisk refleksjon. Vi undersøker livene våre. Hva vil det si å være menneske, å leve? Vi gjør vår eksistens til gjenstand for dype refleksjoner.

På «Lillekafeen» møtes vi hver vår og hver høst til en serie foredrag. Foredrag blir gitt og samtalene går rundt bordene om de viktige spørsmålene i livet. Dette er en viktig del av miljøet rundt Kristiansand Filosofikafé. Du er velkommen til dette miljøet.
Jean-Paul Sartre, fransk filosof.

Velkommen til Kristiansand filosofikafé...

«Velkommen til Kristiansand filosofikafé - stedet for refleksjon og ettertanke omkring de viktige spørsmålene i livet!»

Slik har jeg åpnet de store samlingene på Kristiansand filosofikafé i svært mange år. Når pandemien er over, vil jeg sitte på scenen igjen og si disse ordene, for deretter å gi min lille filosofiske innledning. Foran meg sitter dere tett sammen i en sjarmerende kinosal. Jeg håper dette skjer om ikke så lenge.

Noen ganger var kinoen fylt til randen, og noen ganger måtte dessverre noen snu ved inngangen fordi kinoen var full. Det var ingen regler om smittevern som begrenset oss. Vi hadde rett og slett ikke flere plasser.

Til høyre finner du en innledning jeg holdt siste onsdag i mars i 2019. 
Velkommen til Kristiansand Filosofikafé – stedet for refleksjon og ettertanke omkring de viktige spørsmålene i livet! Selv om all filosofi dreier seg om livet i en eller annen forstand, er det visse former for filosofi som er spesielt ​livsnær​, i og med at den gjør vårt levde liv til gjenstand for filosofisk refleksjon. Slik filosofi kan vi kalle «Eksistensfilosofi». Det finnes ulike former for eksistensfilosofi, hvor fenomenologi og eksistensialisme er to former. Den siste bygger i stor grad på den første.

Å snakke om eksistensfilosofi er kanskje noe som de fleste knytter til ​vår tids filosofi.​ Vår tids eksistensfilosofi er imidlertid en videreføring av en tanketradisjon som strekker seg langt tilbake i historien, lengre enn til 500 år før Kristus, som er vanlig å oppfatte som filosofiens begynnelse. Da oppstår naturfilosofien.

Det finnes nemlig en filosofisk tekst som kan dateres til cirka 200 år tidligere enn naturfilosofien – altså 700 år før Kristus. I det gamle testamentet finner vi nemlig ​Jobs bok​ – som er den første eksistensfilosofiske teksten vi kjenner til. Teksten beskriver de lidelsene som Job opplevde, hans refleksjoner rundt sin egen livssituasjon og hvordan mennesker rundt ham reagerer. Hva er forklaringen på de ulykkene som rammer Job?

Jobs bok handler egentlig ikke om Job, men om ​menneskets generelle livsbetingelser​. For lidelsen, og menneskets sårbarhet knyttet til lidelsen, er et trekk ved menneskelivet generelt. I møte med lidelsen reises de eksistensfilosofiske spørsmålene på en akutt måte. For Job er Guds eksistens et faktum, men livsbetingelsene tvinger fram spørsmålet om lidelsens mening.

Eksistensielle spørsmål trenger ikke ha en så dramatisk kontekst som den vi finner i Jobs bok. Det har likevel vært en tendens i mye eksistensfilosofi å sette enkeltmennesket i svært vanskelige situasjoner. På denne måten blir livsbetingelsene vi lever under særdeles klare.

Hvordan bør man forholde seg til de eksistensielle spørsmålene? De ​kan avvises, man kan diskvalifisere dem eller forsøke å flykte fra dem – men slike strategier forteller oss at menneskelivet noen ganger forstyrrer oss, og gir oss spørsmål vi kanskje helst ikke vil ha.

Det som kjennetegner eksistensfilosofien er at man tar de dype livsspørsmålene opp til ​bevisst refleksjon.​ Det dreier seg om en filosofisk undersøkelse av det livet du lever, betingelsene for det, samt ulike måter å forholde seg til det på. På denne måten kan man ​avklare​ sitt eget liv, og betingelsene for det. Dette er nettopp hva vi skal gjøre litt av i kveld.

Tusen takk for oppmerksomheten!
Sign up...

Never miss our news!

Thank you!
  • one-click unsubscribe
  • tips, deals and offers
  • quality content
  • free courses every week
Write your awesome label here.
Created with