Join today

Filosofi i øst og vest

Meld deg på til 5 foredrag her!

Hvis foredragene allerede er holdt, vil du kunne følge dem som videoopptak! Hvis foredragene ennå ikke er holdt, kan du følge dem på nettet (streaming over ZOOM) eller ved fremmøte på Filosofen Pub. Alle foredragene vil foreligge som videoopptak i etterkant.
Write your awesome label here.

Hva er inkludert?

  • 5 Foredrag
  • 1 Deltakerbevis
  • 10 Videoer

Filosofi i øst og vest

I løpet av 5 foredrag vil vi se nærmere på filosofer hentet fra østlig og vestlig filosofihistorie.

Foredragene blir også tilgjengelig over Zoom, slik at du kan følge dem fra din egen stue. 

Følg foredragene hjemme eller ved fremmøte.

Foredragene blir streamet ved bruk Zoom. Som påmeldt har du zoom tilgjengelig, og kan følge foredragene hvor som helst i verden over internett. 

Om du ikke har anledning til å møte fram på «Filosofen», har du altså mulighet til å følge foredragene likevel over nettet.
Faglig ansvarLig

Ralph Henk Vaags

Ralph Henk Vaags is a professional philosopher. He has a Masters Degree in Philosophy from University of Oslo, a Master In Theology from University of Uppsala, and a PhD in Philosophy of Religion from University of Uppsala. Ralph has been teaching philosophy for over 30 years at several institutions in Norway and abroad. He is also author of several articles and books in philosophy. Ralph enjoys teaching all levels.
Patrick Jones - Course author
Created with