Join today

HØSTEN 2023

Fem foredrag i kristen filosofi.

Meld deg på til 5 foredrag her!
Hvis foredragene allerede er holdt, vil du kunne følge dem som videoopptak! Hvis foredragene ennå ikke er holdt, kan du følge dem på nettet (streaming over ZOOM) eller ved fremmøte på Filosofen Pub i Dronningens gate 81, Kristiansand. Alle foredragene vil foreligge som videoopptak i etterkant for dem som er påmeldt.
Write your awesome label here.

Hva er inkludert?

  • 5 Foredrag
  • Deltakerbevis
  • Videoer
  • Forfatter-seminar (Seminaret er bare tilgjengelig ved fremmøte på Filosofen Pub)

Kristen filosofi 

I løpet av 5 foredrag vil vi belyse 5 sentrale filosofiske tema innenfor kristen filosofi. Hvert semester arrangerer vi en slik foredragsserie, hvor vi belyser ulike tema. Flere foredragsholdere vil bidra.

Seminar for de som ønsker å skrive

Har du tenkt å skrive en bok, en avisartikkel, en masteroppgave, en doktorgrad, en bok…? Du kan legge fram ditt skriveprosjektet - eller en liten del av det - her (maks 5 sider). Vi vil lese det og kommentere det. Det er ikke obligatorisk å levere inn noe skriftlig for å delta på forfatterseminaret. 
Faglig ansvarLig

Ralph Henk Vaags

Ralph Henk Vaags is a professional philosopher. He has a Masters Degree in Philosophy from University of Oslo, a Master In Theology from University of Uppsala, and a PhD in Philosophy of Religion from University of Uppsala. Ralph has been teaching philosophy for over 30 years at several institutions in Norway and abroad. He is also author of several articles and books in philosophy. Ralph enjoys teaching all levels.
Patrick Jones - Course author
Created with