Join today

Kristen filosofi HØSTEN 2023

Meld deg på til 5 foredrag her!
Hvis foredragene allerede er holdt, vil du kunne følge dem som videoopptak! Hvis foredragene ennå ikke er holdt, kan du følge dem på nettet (streaming over ZOOM) eller ved fremmøte på Filosofen Pub i Kristiansand. Alle foredragene vil foreligge som videoopptak i etterkant.
Write your awesome label here.

Hva er inkludert?

  • 5 Foredrag
  • 1 Deltakerbevis
  • 10 Videoer
  • Forfatter-seminar (Seminaret er bare tilgjengelig ved fremmøte på Filosofen Pub)

Kristen filosofi våren 2023 

I løpet av 5 foredrag vil vi belyse 5 sentrale filosofiske tema innenfor kristen filosofi. Dette er det første av flere påfølgende kurs i kristen filosofi, hvor vi hvert semester belyser ulike tema. Flere foredragsholdere vil bidra.

Seminar for de som ønsker å skrive

Har du tenkt å skrive en bok, en avisartikkel, en masteroppgave, en doktorgrad, en bok…? Du kan legge fram ditt skriveprosjektet her. Vi vil lese det og kommentere det. Seminaret er en del av kurset, men det er ikke obligatorisk å levere inn noe skriftlig. 
Faglig ansvarLig

Ralph Henk Vaags

Ralph Henk Vaags is a professional philosopher. He has a Masters Degree in Philosophy from University of Oslo, a Master In Theology from University of Uppsala, and a PhD in Philosophy of Religion from University of Uppsala. Ralph has been teaching philosophy for over 30 years at several institutions in Norway and abroad. He is also author of several articles and books in philosophy. Ralph enjoys teaching all levels.
Patrick Jones - Course author
Created with