Join today

Kristen filosofi VÅREN 2023

Meld deg på til 5 foredrag her!

Kristen filosofi har en lang historie. Filosofer har interessert seg for Gud så langt tilbake i filosofihistorien vi kjenner til. Kristen filosofi oppstod i oldtiden og har helt siden den gangen beriket både teologien og kristenlivet generelt. Hva er kristen filosofi? Hva kan vi lære av den? Er den viktig for eget liv? Dette er noen av de spørsmålene vi ønsker å reflektere rundt.
 
Vårt ønske er å skape en møteplass for filosofisk refleksjon over et livssyn som har betydd enormt for europeisk kultur, vitenskap og filosofi.

Alle foredragene foreligger som videoopptak. Foredragene ble holdt på Filosofen Pub våre 2023.
Write your awesome label here.

Hva er inkludert?

  • 5 Foredrag
  • 1 Deltakerbevis
  • 10 Videoer
  • Forfatter-seminar (Seminaret er bare tilgjengelig ved fremmøte på Filosofen Pub)

Hver høst og vår 

I løpet av 5 foredrag vil vi belyse 5 filosofiske tema innenfor vår tids kristne filosofi. Hver høst og vår vil vi belyser ulike tema, og flere foredragsholdere vil bidra. Du er hjertelig velkommen til vårt filosofiske miljø!

Seminar for de som ønsker å skrive

Har du tenkt å skrive en bok, et avisinnlegg, en avisartikkel, en fagartikkel, en preken, en andakt… eller kanskje et dikt? Du kan legge fram ditt skriveprosjektet her - uansett hvilket. Vi vil lese det og gi våre filosofiske kommentarer. Du trenger ikke å levere noe skriftlig for å delta på forfatterseminaret. 
Faglig ansvarLig

Ralph Henk Vaags

Ralph Henk Vaags is a professional philosopher. He has a Masters Degree in Philosophy from University of Oslo, a Master In Theology from University of Uppsala, and a PhD in Philosophy of Religion from University of Uppsala. Ralph has been teaching philosophy for over 30 years at several institutions in Norway and abroad. He is also author of several articles and books in philosophy. Ralph enjoys teaching all levels.
Patrick Jones - Course author
Created with