Join today

KRITISK TENKNING 3

Dette kurset tar for seg de første stegene inn i setningslogikken - en viktig del av argumentasjonsteorien, som igjen er en viktig del av kritisk tenkning.

Videoer og oppgaver er inkludert. Kurset varer i 8 dager, men du kan bruke lengre tid hvis du ønsker det. Det er en fordel å ha tatt kursene Kritisk tenkning 1 og Kritisk tenkning 2 før du begynner på dette kurset.
Write your awesome label here.
Meet the instructor

Ralph Henk Vaags

Ralph Henk Vaags is a professional philosopher. He has a Masters Degree in Philosophy from University of Oslo, a Master In Theology from University of Uppsala, and a PhD in Philosophy of Religion from University of Uppsala.

Ralph has been teaching philosophy for over 30 years at several institutions in Norway and abroad. He is also author of several articles and books in philosophy. 

Ralph enjoys teaching all levels.
Patrick Jones - Course author
Created with