VIDEOFORELESNINGER

Kritisk tenkning 2

Hva er kritisk tenkning og hvordan praktisere det? I dette kurset ser vi nærmere på begge deler. Dette er andre del av kurset. Del 1 heter KRITISK TENKNING 1,  som du også finner på denne nettsiden. Det anbefales sterkt at du fullfører Kritisk tenkning 1 før du starter på Kritisk tenkning 2. 

Kritisk tenkning 2 består av en rekke videoer og oppgaver.
Å tenke kritisk...

Hva er inkludert?

  • 3 moduler fordelt på 5 leksjoner/samlinger.
  • 1 kursbevis fra Kristiansand filosofikafé.
  • Oppgaver underveis.
  • 14 videoforelesninger.

Å tenke kritisk...

Blir du med på denne serien med foredrag, får du kjennskap til flere sentrale teknikker eller mentale verktøy, som du kan bruke i møtet med egne og andres oppfatninger. Å tenke kritisk innebærer å forholde seg på en viss måte, og ta visse mentale «grep». Det er blant annet viktig å kjenne til hvordan man tolker og avklarer oppfatninger, hvordan man skaper og vurderer argumenter, samt hvordan man gjenkjenner dårlige argumenter. Vi ser også på hvordan du kan skrive avisinnlegg, skrive drøftende essay, og delta i muntlig diskusjon.

Det krever ingen forkunnskaper å være med på dette kurset, men vi anbefaler sterkt å ta Kritisk tenkning 1. Det kurset er tilgjengelig her på nettsiden og er helt digitalt, og varer kun en uke.😊

ET KURS PÅ NETT

KRITISK TENKNING 2 er et rent nettkurs, som består av en rekke videoer.
MØt forEdragsholderen

Ralph Henk Vaags

Ralph Henk Vaags har lang erfaring som foreleser og forsker. Han har Mastergrad i filosofi fra universitetet i Oslo, Mastergrad i teologi og doktorgrad i religionsfilosofi fra universitetet i Uppsala.

Vaags er forfatter av flere bøker i filosofi, og har holdt foredrag en rekke steder, blant annet i Uppsala, Curitiba (Brasil), Bello Horizonte (Brasil), Sao Paulo (Brasil) og i Paris.
Ralph Henk Vaags - forfatter av kurset
Created with