Join today

Hva er vitenskap?

I en rekke videoer tar vi for oss sentrale tema og begreper innenfor vitenskapsteorien: viten, hypotetisk-deduktiv metode, vitenskapelige paradigmer, hermeneutisk metode osv.

Gadamer

Hermeneutikk

Lakatos

Forskningsprogrammer

Pascal

Beslutninger
Created with